Halbtax

#32553
Igor Kurek
Keymaster

To si nedovolím odhadnúť. Je to odvodené presne od toho, ako často tu budú a ako často a frekventovane chcú využívať počas dňa prepravu.