Halbtax

#32551
Igor Kurek
Keymaster

Dobrý deň. Nie je dôvod, aby si aj oni nemohli zakúpiť Halbtax. Tú sú aj iné možnosti pre vašich rodičov: https://www.sbb.ch/en/leisure-holidays/travel-in-switzerland/international-guests.html