Info – trestny zakon

#32809
Henrik P. Uherkovich
Účastník (Participant)

Dobrý večer,

podľa dohovoru EÚ o voľnom pohybe osôb (FZG) môžu byť občania EÚ požiadaní o výpis z registra trestov za účelom udelenia povolenia pobytu, to ale len v individuálnych prípadoch pre účel ochrany verejného poriadku a bezpečnosti.
Priame, systematické zisťovanie zahraničných orgánov v domovských úradoch žiadateľa o pobyt sa podľa tohto dohovoru nesmie vykonávať. To by bolo možné len v prípade, ak by o dotyčnej osobe bol vedený záznam v ZEMIS/RIPOL.

Pokiaľ by ste ale bol stíhaný v CH, CH prokuratúra si môže vyžiadať od príslúšných SK úradov Váš výpis z RT.