Navrat na Slovensko

#32539
Igor Kurek
Keymaster

Takže tu je oficiálna odpoveď:

Výmena vodičského preukazu Švajčiarska za VP SR – z a s l a n i e Odbor dokladov a evidencií Prezídia Policajného zboru obdržal Vašu žiadosť o         poskytnutie informácií týkajúcich sa výmeny vodičského preukazu vydaného vo Švajčiarskej konfederácii. Na základe uvedeného Vám oznamujeme nasledovné.  Vami predložený doklad dajte preložiť, dokument musí obsahovať číslo vodičského preukazu vydaného vo Švajčiarsku, dátum vydania vodičského preukazu a skupiny              vodičských oprávnení. O výmenu požiadajte oddelenie dokladov v mieste pobytu. Ak by s tým bol problém, nech nás pracovníci oddelenia dokladov kontaktujú na čísle 0961050243. Pošlite scan uvedeného potvrdenia na adresu marek.lelo@minv.sk, ktoré ste predkladali k výmene a uveďte, na ktorom oddelení dokladov ste žiadali o výmenu.                                                                                                      plk. Mgr. Rudolf Hlavatý                                                                                                               riaditeľ