Neue Zeiterfassung und Betriebsreglement beim festvertrag

#32694
Henrik P. Uherkovich
Účastník (Participant)

 Dobrý deň,

Zamestnávateľ nemôže bez súhlasu zamestnanca meniť pracovnú zmluvu v jeho neprospech a už vôbec nie spätne.
Pokiaľ so zmenou nesúhlasíte, môže Vás zamestnávateľ prepustiť v lehote, ktorá je uvedená v pracovnej zmluve. Do ukončenia pracovného pomeru sa zamestnávateľ musí držať pôvodnej pracovnej zmluvy, nie tej, ktorú odmietate podpísať.Pri dvojmesačnej výpovednej lehote, napr. podanej v Auguste, Vás do Októbra musí vyplácať podľa pôvodnej zmluvy