NEVYPLATENA MZDA

#32518
Igor Kurek
Keymaster

Keď si kliknete na ten článok, tak tam je link na vzor takejto výzvy. Nemajú ani zmluvu? Ak áno, tak bola v zmluve uvedená skúčobná doba? Ak bola 3 mesiace, tak podľa mňa to bude zamestnávateľ uhrávať na to, že ich vyhodil. Napriek tomu im musí vyplatiť odpracované hodiny.