Nevyplatená nočná práca.

#32655
Henrik P. Uherkovich
Účastník (Participant)

 Dobrý deň pani Kračmerová,

v správe uvádzate, že Vám bola vyplatená len časť mzdy za vykonanú prácu  Nevyplatenú mzdu je možné si vymáhať na pracovnom súde.Ohľadom výpovede je smerodatné o aký pracovný pomer ide. Pokiaľ je zmluva na dobu určitú (od-do) tak sa bez závažnej príčiny nedá vypovedať predčastne. (  Popis Vášho problému sa ale neradí medzi závažné príčiny podania výpovede )Pokiaľ zmluva nebola časovo definovaná, boli by ste v tzv. ‘’Probezeit” ( v skúšobnej lehote, obvykle 1-3 mesiace ), v ktorom je výpovedná lehota 7 dní z oboch strán ( zo strany zamestnávateľa aj zamestnanca )Po ukončení skúšobnej doby je výpovedná lehota vždy ku koncu mesiaca, s ktorou musíte byť oboznámená minimálne  1 mesiac vopred, rovnako pre obe stranyV rámci fóra chceme tiež poznamenať, že odpovede sú vo všeobecnej, základnej rovine spoľahlivé a aktuálne.Pre prezeranie dokumentov a individuálne riešenie prípadov to však už zpadá pod zpoplatnené právne služby.  V prípade záujumu právneho zastúpenia sa môžte obrátiť priamo na našu kanceláriu, v rámci možností aj s bezplatným zastúpením ( na základe žiadosti o bezplatné zastúpenie s príslušnými dokumentami.

Ostávame s pozdravom