Nože v cestovnej (check – in) taške

#32793
Henrik P. Uherkovich
Účastník (Participant)

Dobrý deň,

”Strafbefehl” je v CH bez tolerancie stanovená zákonom, čím odpadá možnosť napadnúť výšku stanovenej pokuty (zákon ukladá 10 dňovú lehotu na odvolanie, ktorá vo Vašom prípade ubehla).

Rozhodujúcim článkom k riešeniu by hypoteticky prichádzalo do úvahy riziko Vášho povolania a zabezpečenie Vašej osobnej ochrany/ochrana osobnosti (v rámci EU), ktorá by mala byť zahrnutá vo Vašej pracovnej zmluve s ohľadom na národnosť a spoločenské postavenie Vášho zamestnávateľa, každopádne musí byť vopred nahlásená príslušným úradom (avízujeme výnimku).

Pre Vaše nezodpovedané otázky, resp. repliku zaslanú na príslušné úrady Vám odporúčame komunikovať prostredníctvom švajčiarskeho právneho zastúpenia.