OKAMŽITÁ VÝPOVEĎ V PODNÁJME

#32607
Igor Kurek
Keymaster

Zdravím. Je to otázka vášho prístupu a povahy. Ak sa odhlásite z pobytu a odídete a už sa do Švajčiarska nikdy nevrátite, tak zrejme nebudete niesť následky porušenia nájomnej zmluvy.