Peniaze od SUVA

#32712
Henrik P. Uherkovich
Účastník (Participant)

Dobrý deň pán Lietava,
Švajčiarsky systém sociálneho zabezpečenia je komplikovaný, občas sa zmýlia aj odbornííci.
Prämie pre sociálne poistenie (AHV, IV, EO) sa vypočítajú na základe mzdy (“Erwerbseinkommen”).
Pri náhrade mzdy (“Ersatzseinkommen”) sa Prämie za sociálne poistenie neplatia. Aj tu sú však výnimky ( napr. pri dávkach v nezamestnanosti sa tieto prämie platia).SUVA- Taggelder však medzi tieto výnimky nepatria, teda Váš zamestnávateľ by Vám to sťahovať nemal.

Pokiaľ bol Váš úraz zapríčinený vodičom motorky (za predpokladu, že ste bol peši alebo na bicykli), je právna cesta domáhať sa Vaších chýbajúcich 20% do plnej mzdy, rovnako aj stiahnutej čiastky zamestnávateľom. 

S pozdravom
Henrik Uherkovich