Postup pri vymáhaní penazi

#32642
Igor Kurek
Keymaster

Myslíte si, že by pred súdom obstála aj nejaká zaznamenaná komunikácia, ktorú obe strany potencionálne viedli? Napríklad ak dlžník v emaily, prípadne cez SMS píše, že chce záväzok vysporiadať.