Postup pri vymáhaní penazi

#32643
Henrik P. Uherkovich
Účastník (Participant)

Urkunde” sú podľa procesného práva všetky dokumenty, ktoré obsahujú relevantné fakty dokazovania, tj. priame dôkazy alebo potvrdenia.V elektronickej podobe ( konverzácia, chat a pod.) musí byť tákáto ,,neformálna” dohoda zrozumiteľná a prijateľná pre súd so všetkými príslušnými dokumentami.V procesnom práve sa k takýmto dohodám nedá vyjadriť vo všeobecnej rovine. Prípady sú posudzované individuálne na základe preukázateľných faktov. Súd však prihliada na všetky okolnosti sporu. V ťažko dokázateľných prípadoch je výhodnejšia dohoda zainteresovaných strán. ( pokiaľ je možná )
S pozdravom H. Uherkovich