Povinná školská dochádzka na Slovensku

#32404
Daniel
Účastník (Participant)

Doteraz sme každoročne na konci šk. roku absolvovali preskúšanie len z predmetov, ktoré sa tu neučia a to slov. jazyka a vlastivedy. Ale podľa riaditeľky ZŠ po nejakej novele zákona by mali deti robiť skúšky zo všetkých predmetov a v piatom ročníku je tých predmetov už celkom dosť. Preto tá úvaha o odhlásení trvalého pobytu.
Čiže, ak som dobre pochopil stačí jedna veľká skúška na konci povinnej šk. dochádzky.

Vďaka.