Povolenie na pobyt vs. Pracovné povolenie

#32661
Igor Kurek
Keymaster

Dobrý deň. V zásade ide o to, že pracovné povolenie ako také sa nevydáva. Vydáva sa povolenie na pobyt L a B, ktoré je vydané hlavne, ale nie iba, na základe pracovnej zmluvy. Neskôr môžete žiadať o C. Ešte teda existuje G povolenie pre cezhraničných. Potom existuje ešte práca do 3 mesiacov, kde nepotrebujete povolenie na pobyt, ale tam sa musíte nahlasovať priamo do systému na to určeného. Jednoducho povedané, povolenie na pobyt vám slúži aj ako pracovné povolenie.

Keď máte platnú pracovnú zmluvu a zluvu na prenájom bytu, tak vás cez hranice podľa mňa pustia. Potom sa stačí nahlásiť na obci, kde máte pobyt, aby vám na základe pracovnej zmluvy vydali povolenie na pobyt.