Práceneschopnosť

#32688
Henrik P. Uherkovich
Účastník (Participant)

 Dobrý deň pani Husťáková,

pod ,,nie je priznaný pracovný úraz zo strany SUVA“ (ak ide o Štátnu úrazovú poisťovňu, hlavne pre zamestnaných na stavbách) je možných viacero variánt.
a.) Úraz nebol prihlasený na SUVA  
  – v takom prípade by sa to malo čím skôr prihlásiť  (čo je úlohou zamestnávateľa)
b.) SUVA zamietla, práceneschopnosť spôsobenú týmto úrazom   
  – Zamestnávateľ by ho mal prihlásiť na takz. Krankentaggeldversicherung (kde by mu malo byť preplatených max. do 720 dní).
c.) SUVA nechala vyhotoviť posudok, na základe ktorého neuznala práceneschopsť    
  – Pri neuznaní práceneschopnosti by sa mal dotyčný prihlásiť na RAV, ako uchádzač o pracovné miesto