Práceneschopnosť a pobyt na liečení

#32611
Igor Kurek
Keymaster

Keďže ste 50 % práceneschopný, tak nemôžete pracovať na 100 %. Môžete sa so zamestnávateľom dohodnúť na tom, že budete každý deň pracovať 50 % alebo prídete 2,5 dňa do týždňa alebo jednoducho do mesiaca 50 % rozdelených v na dni alebo hodiny, ale spolu 50 %.