Práceneschopnosť a pobyt na liečení

#32604
Igor Kurek
Keymaster

Zdravím. Rehabilitácia a kúpeľný pobyt majú svoje špecifiká. Rehabilitácia nasleduje bezodkladne po pobyte v nemocnici a kúpeľný pobyt môže, ale nemusí. Ja si myslím, že keď máte liečbu schválenú zdravotnou poisťovňou, tak by to malo byť pre zamestnávateľa záväzné. Nemáte náhodnou poistenie právnej ochrany? Toto by sa s nimi dalo konzultovať.