Pracovný úraz

#32771
Henrik P. Uherkovich
Účastník (Participant)

Dobrý deň,

pokiaľ majú trvalé následky vplyv na práceschopnosť, úraz môžete nahlásiť na úrazovú poistovňu zamestnávatela (aktuálnu v čase úrazu). Po roku práceneschopnosti (minimálne 40%) máte nárok na invalidný dôchodok.
Podľa závažnosti zanedbania zdravotnej starostlistvosti je možnosťou podať podnet na prešetrenie na lekársku komoru FMH, ktorá ak dotyčnému lekárovi uzná chybu, vec je možné postúpiť pred súd.
Exprertíza bude vykonaná na náklady žiadateľa.