Predaj bytu pocas trvania podnajmu

#32708
Henrik P. Uherkovich
Účastník (Participant)

Dobrý deň,

svojho času bolo v zákone platné ’’Kauf bricht Miete” (zrušenie nájmu predajom bytu), to už ale v súčastnosti neplatí a nový majiteľ preberá zmluvu tak ako je stanovená.

Ak nájomník dostane výpoveď, mal by vo vlastnom záujme podať výpoveď podnájomníkovi aby sa vyhol odškodneniu podnájomníka, na ktoré by mal podnájomník právo v prípade nedodržania podmienok zmluvy.

Zmluva medzi majiteľom a nájomcom nijako neovplyvňuje zmluvu medzi nájomcom a podnájomníkom, za ktorú nový majiteľ za nenesie zodpovednosť.
Zmenou majiteľa sa nemení súčastná zmluva, tej sa musí nový majiteľ držať.
Po jej uplynutí však môže nový majiteľ stanoviť nové podmienky, s ktorými nemusíte súhlasiť.

Zvýšenie nájmu je možné len v rámci zmluvy alebo vo výpovednej lehote, (resp. ak nájomník so zvýšením nesúhlasí, prenajímateľ musí vypovedať zmluvu), na čo sa môžete obrátiť na Schlichtungsbehörde ( zmierovacie konanie), ktoré by posudzovalo zvýšenie nájmu v rámci zákonných podmienok.

Garancia nezvýšenia nájmu nie je. Zvýšenie nájmu je možné len v rámci zákona alebo dohody oboch strán. Zmluva o podnájme je zmluva medzi medzi nájomníkom (Mieter) a podnájomníkom (Untermieter), ktorá sa jednodtranne nedá zmeniť.
Zmena majiteľa nemení podmienky takejto zmluvy, výpovedná lehota sa teda bez zmeny zmluvy nedá zkrátiť. 

Váš súčastný prenajímateľ nemá povinnosť brať ohľad na Vašu situáciu. Máte ale možnosť poskytnúť náhradníka/ pokračovateľa Vášho nájmu za Vaších podmienok, čo by Vám umožnilo odísť pred ukončením výpovednej lehoty. Iné výnimky zákon neuvádza. Resp. odísť môžete aj bez náhradníka ale nájom sa musí nadaľej platiť. Kaucia sa vypláca po odsťahovaní v prípade, že neostali otvorené účty alebo alebo škody v prenajatom priestore.