Prikázaná práca od zamestnávateľa

#32653
Henrik P. Uherkovich
Účastník (Participant)


Dobrý deň pán Fodora,

predpisy na zariadenie pracoviska sú zadávané tzv. SUVA-Richtlinien. Poisťovňa SUVA tiež kontroluje ich dodržiavanie.
Nakoľko nemám prehľad o predpisoch vo Vašom prípade, neviem sa vyjadriť konkrétnejšie. Môžete si ich ale porovnať s dostupnými SUVA predpismi.

Odporúčame Vám  spojiť sa s odborom UNIA, https://www.unia.ch/de/ueber-uns , ktorá poskytuje nie len poradenstvo ale aj zastupuje záujmy všetkých zamestnancov v súkromnom sektore. Tiež dohliada na to aby po nedodržaní predpisov boli zmeny na pracovisku vykonané.Tento úrad vyžaduje členský poplatok ca 1% mesačnej mzdy,  čo s dôrazom na osobné zdravie nie je veľa, resp. určite aj výhodnejšie ako právne služby.

V prípade dochádzania na pracovisko v sektore stavieb, platí podľa zákona (Art. 327a a Art.327b Obligationenrecht) a “Gesamtarbeitsvertrag” že ak zamestnávateľ trvá na tom aby ste sa na pracovisko dostavovali vlastným autom, musí Vám poskytnúť odškodnenie vo výške 0.60 CHF za km.

S pozdravom
H.Uherkovich