Rodinné prídavky

#32770
Henrik P. Uherkovich
Účastník (Participant)

Dobrý deň,

podľa CH-práva majú na rodinné prídavky nárok len deti žijúce v CH. 
Výnimkou tohto pravidla, podla “Freizügigkeitsabkommen/FZA”/dohovoru o voľnom pohybe, (CH-EU) sú rodičia zamestnaný v CH, kde pre deti žijúce na SVK majú nárok na rodinné prídavky vo výške 2/3 zákonného minima. 
Výpočet rodinných prídavkov je jasne stanovený zákonom a dohovormi (FZA), teda nemenný, ani po viacerých pokusoch o zmenu pred Európskymi súdmi. Zákonom nie je dané, za aké obdobie sa rodinné prídavky musia žiadať, spätne je to však možné do 5-tich rokov. 

Ak jeden z rodičov žijúci z deťmi na SVK je poberateľom SVK rodinných prídavkov, táto suma sa odpočíta zo sumy prídavkov pre rodiča zamestnaného v CH. Rozdiel, ktorý FAK týmto odpočtom “usporila” ostáva poisťovni, nepreberá ho zamestnávateľ. Zamestnávateľ nezodpovedá za výšku prídavkov, obdrží ich od poisťovne a následne je povinný ich vyplatiť spolu so mzdou.

V príslušnej poisťovni je možné požiadať o direktný prevod penazi rodičovi, ktorý deti opatruje. Úspešne ale len v prípade, ak by pridavky neboli vyplatené (buď zamestnávateľom alebo druhým rodičom), ich výška ostáva nemenná.
 “Sociálna poisťovňa” (v CH konkrétne “Familienausgleichskasse/FAK”) vyžaduje formulár E411 aby určila, ktorá poisťovňa je prioritne zodpovedná za vyplácanie rodinných prídavkov, či slovenská alebo švajčiarska.