rodinné_prídavky

#32751
Henrik P. Uherkovich
Účastník (Participant)

Dobrý deň,

Výška rodinných prádavkov v Kantone Luzern je určená podľa veku dieťaťa nasledovne:
do 12r / CHF 200
12r. – 16.r / CHF 210
16r. – 18.r / CHF 250
rep. do ukončenia vyškolenia, max. do 25. rokov.

Rodinné prídavky sú súčasť príjmu, teda sú zdaniteľné.
O rodinné prídavky je možné žiadať 5 rokov spätne.