s rodinou do Švajčiarska

#32609
Igor Kurek
Keymaster

Odporúčame, aby neplnoleté osoby resp. osoby ich sprevádzajúce mali pri sebe okrem platného cestovného pasu SR aj notársky overený písomný súhlas jedného alebo oboch rodičov (zákonného zástupcu) v nemeckom alebo v anglickom jazyku.