Sirotsky dochodok

#32729
Anna Mrozek
Účastník (Participant)

Dobrý deň, pracovala som dlhé roky v tomto obore a tak vám chcem ohľadne vášho dotazu poradiť následovne: úmrtný list = Todesschein/alebo Todesurkunde je treba žiadať na obecnom úrade obce/mesta = Gemeindehaus, kde váš “švagor” zomrel. Či splňuje nárok na sirotsky dôchodok váš synovec vám zodpovadajú tiež na obecnom úrade rešp. AHV-Zweigstelle der Gemeinde vášho “švagra” v ktorej obci/meste mal váš zomretý “švagor” trvalé bydlisko. Všeobecne platí, že siroty majú od zákona nárok na sirotsky dôchodok do 18.roku veku, a ak sirota študuje tak do dokončenia študia, ale maximálne do dovršenia jeho 25.roku veku. Na preskúšanie nároku na prípadný sirotsky dôchodok je treba predložiť tieto doklady: úmrtný list vášho “švagra”, rodný list vášho synovca a ak váš synovec študuje, tak aj aktuálné potvrdenie školy, napr. Výučnú zmluvu, alebo Immatrikulačné potvrdenie o študiu. Nárok na sirotčí dôchodok môže uplatniť aj zo spiatočnou platnosťou. Ak váš “švagor” pred úmrtím pracoval, t.z
ak zomrel počas pracovného pomeru, tak by váš synovec mal prípadne nárok aj na sirotčí dôchodok z 2.piliera, tu by bolo treba informovať sa u bývalého zamestnavateľa vášho “švagra”.
Želám vám veľa šťastia a úspechu pri vybavovaní prípadného nároku na sirotsky dôchodok = Waisenrente, Todesfallleistung.