Ťažké ublíženie na zdravy

#32737
Henrik P. Uherkovich
Účastník (Participant)

Dobrý deň,

ak vychádzame z toho, že sa vec udiala v CH, podľa Vami uvedených údajov sú náklady kryté úrazovou poisťovňou, nie zdravotnou.

Úrazová poisťovňa však nemusí pokryť celú škodu a zostatková, nepokrytá škoda sa vymáha od páchateľa.

Pokiaľ páchateľ nedisponuje prostriedkami na vyplatenie odškodnenia, žiadosť o odškodnenie je možné podať aj na ‘Opferhilfe’, pričom je nevyhnutné dodržať prisne lehoty.

V rámci trestného konania sa možete zúčastniť ako “Privatkläger” aj podať žiadosť o odškodnenie.
V obvyklej praxi je takýto postup základom pre “Opferhilfe” aby k takejto žiadosti pristúpila.

Pre tieto postupy a podania správnych právnych žiadostí, ktoré pre laika nie sú evidentné, odporúčame právne zastúpenie.