Uznanie Sobasa vo Svajciarsku

#32689
Henrik P. Uherkovich
Účastník (Participant)

Dobrý deň pani Ihnátová,

platný sobáš je platný vo všetkých krajinách. Vo Švajčiarsku ste povinná nahlásiť ho na matrike  (“Zivilstandsamt”) v kantóne, v ktorom bývate, registráciou a zápisom do “Familienausweis”.
Aj v prípade nezaregistrovania ostáva manželstvo platné, môže to byť ale pokutované.