Vymáhanie nevyplatenej mzdy

#32639
Henrik P. Uherkovich
Účastník (Participant)

Ak je firma registrovaná ako “Temporärbüro”, je zaregistrovaná na kantonálnom úrade.Táto informácia je verejne dostupná.Takáto firma musí pre povolenie zložiť zálohu vo výške minimálne od CHF 50’000 do CHF 150’000. Táto kaucia slúži výhradne na vyplácanie nevyplatenej mzdy.Informovať sa môžte aj na kantonálnom úrade (“kantonales Arbeitsamt”).Nahlásením nevyplatenia mzdy úrad stiahne takejto Temporärbüro povolenie a kauciu použije na vyplatenie otvorených miezd. Takýmto postupom sa vyhnete konkurzu, pri ktorom by ste museli zkladať zálohu.K druhej otázke sa Vám neviem vyjadriť percentuálne, potreboval by som to vidieť dôkladnejšie.  V prípade záujmu nás kontaktujte priamo do kancelárie. Služby mimo fóra sú už ale spoplatnené. Ostávam s pozdravom