Vymáhanie nevyplatenej mzdy

#32637
Henrik P. Uherkovich
Účastník (Participant)

 Dobrý deň,    “Schlichtungsbehörde” / “Friedensrichter” smie rozhodovať o pohľadávkach do CHF 2’000,-.
Pri pohľadávkach nad CHF 2’000,- je nutná dohoda, ktorá je možná aj pri nižšej sume pohľadávky.   Takéto rozhodnutie alebo dohoda schválená uzmierovateľom je rovná súdnemu rozhodnutiu, z tohto dôvodu nemá zmysel obrátiť sa opätovne na súd. Súd považuje takýmto rozhodnutím / dohodou vec za uzavretú a odmietne ju prejednávať znovu.   Vymáhanie pohľadávok je niekedy zložitejšie ako získanie rozhodnutia. Ďalším krokom právnou cestou je exekúcia.    Ak ide o GmbH alebo AG, je to konkurz. Na podanie konkurzu musí jeho žiadateľ poskytnúť záruku za trovy konania ( tj. min CHF 2’000,- ), čo sa vo väčšine prípadov nevypláca.Ak má firma viac veriteľov,Vašou ďalšou možnosťou je počkať, kým dá firmu do konkurzu niekto iný ( obvykle sú to zprvu sociálne poisťovne, napr. ak zamestnávateľ nevypláca mzdy, príspevky ).K takémuto konkurzu sa potom môžte prihlásiť / pripojiť bez poplatkov.