Vyplatenie nemocenskej dávky

#32706
Henrik P. Uherkovich
Účastník (Participant)

Dobrý deň pán Maslej, 

Nemocenská dávka (“Krankentaggeld”) je určená v zmluve medzi zamestnávateľom a dotyčnou poisťovňou.
Poisťovňa vyplapáca dávky zamestnávateľovi, ten následne Vám. 
Obvykle je čakacia lehota 3 dni, resp. od 4-tého dňa práceneschopnosti vo výške 80% mzdy, maximálne po dobu 720 dní. 
Pri ukončení pracovného pomeru v čase práceneschopnosti, dlhuje poisťovňa priamo Vám. 

Ostávame s pozdravom