Zdravotne poistenie nezaopatreného člena rodiny žijúceho na Slovensku

#32458
Igor Kurek
Keymaster

Dobrý deň. Už ste sa informovali, prečo je tomu tak? Ak áno, akú odpoveď ste dostali? Je určite dané, že zdravotne poistený môže byť človek len v jednom štáte. Je tam pár výnimiek, ale predpokladám, že by sa to mohlo vzťahovať iba na vášho manžela.