Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania SLOVAK.CH. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo vašom prehliadači.

Články

SLOVAK.CH | Slováci žijúci vo Švajčiarsku

reklama

Štúdium na vysokej škole vo Švajčiarsku

Univerzitná knižnica

Zdroj: Pixabay

Vysokoškolské štúdium (terciálne vzdelávanie) vo Švajčiarsku poskytujú univerzity a odborné vysoké školy (Fachhochschulen, Hautes Écoles Spécialisées, Scuole Universitarie Professionale) a viacero iných inštitúcií vyššieho vzdelávania (napr. pedagogické vysoké školy).

Okrem týchto inštitúcií poskytujú študijné programy aj súkromné vysoké školy. Štúdium na nich je založené na anglo-americkom systéme vzdelávania a nie je vo Švajčiarsku uznané.

Zoznam všetkých uznaných alebo akreditovaných vysokoškolských inštitúcií je na stránke Rektorskej konferencie švajčiarskych univerzít (www.crus.ch). Vo Švajčiarsku sa uskutočnila v roku 2012 reforma vyššieho vzdelávania, ktorej cieľom bolo vytvoriť celošvajčiarsky vysokoškolský priestor.

Univerzity

Vo Švajčiarsku je 12 univerzít (10 kantonálnych a 2 federálne technologické inštitúty). Štúdium sa uskutočňuje v nemeckom jazyku (univerzity v Bazileji, Berne, Lucerne, St. Gallene, Zürichu, Federálny technologický inštitút v Zürichu), francúzskom jazyku (univerzity v Ženeve, Lausanne, Neuchâteli a Federálny technologický inštitút v Lausanne), nemeckom a/alebo francúzskom (univerzita vo Fribourgu) alebo talianskom jazyku (univerzita v Lugane).

Podmienky na prijatie

Podávanie prihlášok je podľa univerzity a odboru spravidla od januára do apríla. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je maturitné vysvedčenie uznané švajčiarskou vzdelávacou inštitúciou a znalosť jazyka, v ktorom sa bude štúdium uskutočňovať (nemecký, francúzsky alebo taliansky). Univerzita rozhoduje o tom, či uchádzač so zahraničným maturitným vysvedčením spĺňa podmienky na prijatie.

Od slovenských uchádzačov sa vyžaduje maturitné vysvedčenie a doklad o prijatí na akreditovanú vysokoškolskú inštitúciu v krajine, kde získali maturitu. Takýto doklad o prijatí sa nevyžaduje, ak uchádzač vykonal prijímaciu skúšku vo Fribourgu. Táto sa skladá z jazykovej skúšky a testov z povinných predmetov a predmetu, ktorý určí univerzita. Skúšky sa konajú dvakrát ročne – v júni a septembri, prihlásiť sa treba spravidla do 15. apríla a 30. júna.

Záujemcovia o túto skúšku môžu absolvovať vo Fribourgu prípravný kurz. Poplatok za skúšku je 600 CHF., prípravný kurz (trojmesačný) stojí 5200 CHF.

 

Prečítajte si aj: Švajčiarsky vzdelávací systém

 

Odborné vysoké školy

Vo Švajčiarsku je 8 odborných vysokých škôl (niekedy označované ako univerzity vyššieho odborného vzdelávania alebo univerzity aplikovaných vied). Štúdium na odborných vysokých školách trvá spravidla 3 roky.

Pri umeleckých odboroch je štúdium dlhšie (4 roky a viac). Štúdium sa končí udelením diplomu (Diplom, diplôme). Vyučovacím jazykom je nemčina, francúzština a taliančina (6 odborných vysokých škôl sa nachádza v nemeckej časti Švajčiarska, 1 v talianskej a 1 vo francúzskej časti).

Podmienkou prijatia na odborné vysoké školy je maturitné vysvedčenie zo strednej odbornej školy, resp. maturitné vysvedčenie z gymnázia (vyžaduje sa jeden rok praxe). Podmienky stanovujú a výber zabezpečujú jednotlivé školy. Vyžaduje sa znalosť príslušného vyučovacieho jazyka.

Záujemcovia o niektoré študijné odbory, napríklad umelecké odbory a sociálna práca, musia vykonať prijímacie skúšky.

www.sbf.admin.ch – Federálny úrad pre vedu a vzdelávanie

www.sciex.ch – Švajčiarsky štipendijný fond

www.sciex.sk - Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond

www.switch.ch – zoznam VŠ

www.all-about-switzerland.info – informácie o vzdelávaní vo Švajčiarsku

www.swissuniversity.ch – informácie pre zahraničných študentov o štúdiu na švajčiarskych univerzitách

www.crus.ch – Rektorská konferencia švajčiarskych univerzít, informácie o študijných možnostiach a podmienkach prijatia na švajčiarske university

www.vkhs.ch – informácie o prípravných kurzoch na vysokoškolské štúdium vo Švajčiarsku

www.agab.ch – informácie o študijných programoch na jednotlivých univerzitách

www.gwf-gsr.ch – Agentúra pre vedu a výskum www.cus.ch – Švajčiarska univerzitná konferencia

www.edk.ch – konferencia ministrov školstva jednotlivých kantónov

www.snf.ch – Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy

www.bbt.admin.ch – Federálny úrad pre profesionálne vzdelávanie a technológiu

www.kfh.ch – Rektorská konferencia švajčiarskych vysokých škôl

www.swiss-schools.ch – Švajčiarska federácia súkromných škôl

www.proff.ch – databáza učiteľov na švajčiarskych vysokých školách

www.edumenu.ch – databáza študijných programov, kurzov, konferencií a poradenských firiem

www.euraxess.ch – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Zdroj: SAIA

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.

 

reklama

O nás

SLOVAK.CH je informačná webová stránka a sociálna sieť pre Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku. Slovenčina však nie je podmienkou, ale iba platformou na založenie tejto komunity.

Facebook

Top

Páči sa vám čo vidíte?

Kliknite na preferovanú sociálnu sieť pre sledovanie nášho obsahu...