Pravidlá Portálu

Portál SLOVAK.CH je určený na podporu komunikácie, vzájomnej pomoci a vytvárania priateľstiev medzi Slovákmi žijúcimi vo Švajčiarsku. Hoci naše komunikačné prostredie je postavené na slovenčine, nie je to nevyhnutná podmienka pre členstvo v našej komunite. Upozorňujeme, že nie sme pracovná agentúra a preto nesprostredkúvame pracovné ponuky.

Dôvod, prečo potrebujeme vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje nám umožňujú zabezpečiť ochranu všetkých našich členov a minimalizovať prítomnosť osôb, ktoré by mohli narušiť bezpečnosť našej webovej stránky www.slovak.ch. Naši administrátori monitorujú aj IP adresy registrovaných užívateľov, aby predchádzali zneužitiu. V prípade sťažností na neprimerané chovanie užívateľa od troch nezávislých zdrojov, bude jeho profil podrobený revízii a môže byť v konečnom dôsledku aj zablokovaný.

Vaša e-mailová adresa a telefónne číslo sa nikdy nezobrazujú na našej webovej stránke. K týmto údajom má prístup výhradne administrátor.

Užívateľ je povinný uvádzať skutočné údaje pri registrácii. Ak sa zistí opak, jeho profil bude zablokovaný. Toto pravidlo neplatí pre zadanie polohy na mape, kde užívateľ môže zadať približnú polohu svojho miesta pobytu.

Užívatelia, ktorí si do svojho profilu pridajú fotografie, tým deklarujú, že vlastnia distribučné právo na tieto obrázky a súhlasia s prenosom tohto práva na portál SLOVAK.CH.

Registrácia je podmienená schválením administrátorom. V prípade podozrivých žiadostí o schválenie profilu môže administrátor požiadať užívateľa o telefonickú verifikáciu. Takým prípadom je napríklad, keď používateľ uvádza pobyt vo Švajčiarsku, ale IP adresa ukazuje, že sa prihlasuje z inej krajiny.

Po schválení bude užívateľovi poslaná potvrdzujúca správa. Po prihlásení si užívateľ môže upraviť svoj profil, vrátane hesla. Registrácia nie je obmedzená, a tak sa môžu prihlásiť aj tí, ktorí sa do Švajčiarska iba chystajú, alebo im naša webová stránka a jej obsah prídu zaujímavé.

Môžu sa registrovať nie len jednotlivci, ale aj napríklad miesta, reštaurácie, združenia alebo kluby, kde sa hovorí po slovensky. Takéto profily (právnické osoby) musia mať adresu na území Švajčiarska. Administrátor si vyhradzuje právo na odstránenie užívateľského profilu zo subjektívnych dôvodov.

Nepovolené správanie

  1. Nepovolené správanie zahŕňa fyzické vyhľadávanie ostatných užívateľov podľa uvedenej adresy bez ich predchádzajúceho súhlasu.
  2. Nepovolené správanie zahŕňa posielanie urážlivých a hanlivých súkromných správ.
  3. Nepovolené správanie zahŕňa urážlivé a hanlivé správanie na fóre webovej stránky.
  4. Nepovolené správanie zahŕňa opakované kontaktovanie iného užívateľa, ktorý jasne vyjadril, že si to neželá.
  5. Nepovolené správanie zahŕňa prezentáciu vlastných obchodných aktivít bez súhlasu administrátora.

Za nepovolené správanie môže byť užívateľský profil zablokovaný.

Komerčné profily

Komerčné profily sú definované ako profily typu “Služba”. Podrobnejšie informácie o platených službách nájdete v sekcii Reklamné Služby.

Pravidlá Portálu


Portál SLOVAK.CH má slúžiť na vzájomnú komunikáciu, či pomoc a na vytváranie priateľstiev vo Švajčiarsku. Slovenčina nie je podmienkou, ale iba platformou na založenie tejto komunity. Akceptujte prosím fakt, že nie sme pracovná agentúra, takže nedokážeme sprostredkovať prácu.

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje

Uvedené osobné údaje sú dôležité údaje aj na ochranu všetkých registrovaných a dostatočnou zárukou, že na webovej stránke www.slovak.ch minimalizujeme počet problémových osôb, ktoré by mohli webovú stránku alebo sprístupnené údaje zneužiť. Administrátor sleduje aj IP adresy registrovaných, aby nedochádzalo k zneužívaniu. V prípade, že na niektorého z používateľov obdrží administrátor sťažnosť za neprimerané chovanie sa od troch nezávislých zdrojov, bude predmetný profil riešený a v konečnom dôsledku až blokovaný.

Váš e-mail a ani telefónne číslo sa nikdy NEZOBRAZUJÚ na webovej stránke. Prístup k týmto údajom má výhradne administrátor.

Povinné údaje musí používateľ zadať na základe skutočnosti. V prípade zistenia, že tomu nie je tak, bude predmetný profil blokovaný. Netýka sa to len zadania polohy na mape. Používateľ môže zadať na mapu približnú polohu, čiže po zadaní obce/mesta si vyberie hociktorý bod v danej obci/meste. Ak zadal pri registrácii aj ulicu, tak si vyberie hociktorý bod na danej ulici danej obce/meste.

Ak registrovaný používateľ na svoj profil nahrá aj fotografiu, nahrávaním deklaruje, že na fotografiu má distribučné právo a zároveň prevádza toto právo aj na portál SLOVAK.CH.

Základná registrácia

V registračnom formulári vyplníte meno a priezvisko, používateľské meno, používateľský e-mail, heslo, vyberiete alebo nahráte profilovú fotku a vyberiete približnú polohu v obci/meste, v ktorom máte aktuálne nahlásený pobyt. Pri Základnej registrácii máte k dispozícii Fórum v rozsahu bežného návštevníka portálu s tým rozdielom, že môžete vkladať, editovať a zmazať svoje príspevky (okrem kategórie Zoznamka). Pri prihlásení do systému webovej stránky máte k dispozícii na pravej strane Užívateľské Menu, kde sa nachádza jediná položka Môj Profil. Tu si môžete zmeniť niektoré údaje alebo vymazať svoj profil. Takýmto profilom nemôžete prezerať profily iných používateľov a ani ich kontaktovať internou poštou. V prípade, že máte záujem o prechod zo “Základnej registrácie” na “Úplnú registráciu”, kontaktuje prosím administrátora.

Pri registrácii sa vám zobrazujú povinné (hviezdička) a nepovinné údaje. Takisto tam vidíte označenie (oko), ktoré poukazuje na údaj zobrazený vo vašom profile. Nakoniec ide o označenie (i), ktoré podrobnejšie popisuje údaj.

Svojou registráciou vyjadrujete tiež súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami a s podmienkami o Ochrane osobných údajov.

Úplná Registrácia

Registrovaný používateľ má na webovej stránke www.slovak.ch vytvorený profil, môže nazerať do iných profilov, má k dispozícii všetky sekcie fóra, môže prispievať na fórum, môže nakupovať v eShope, tvoriť obsah v podobe blogu a je vizualizovaná jeho približná poloha pobytu na mape (v rámci zadanej obce/mesta, resp. ulice). Registrovaný ďalej môže cez svoj účet vytvárať prepojenia medzi používateľmi a takisto posielať pozvánky na registráciu iným osobám.

Pri prihlásení do systému webovej stránky máte k dispozícii na pravej strane Užívateľské Menu, kde sa nachádzajú položky Môj Profil, Zoznam Užívateľov a v prípade, že pri registrácii požiadate aj možnosť písať blog, tak aj položku Blog.

Registácia podlieha schváleniu administrátorom. Niektoré podozrivé žiadosti na schválenie profilu, môžu byť cez uvedený e-mail požiadané o telefonickú verifikáciu. Podozrivá žiadosť bude napríklad tá, kde užívateľ uvedie, že jeho pobyt je vo Švajčiarsku, ale administrátor vidí podľa IP adresy, že užívateľ sa snaží prihlásiť z inej krajiny. Po schválení bude užívateľovi poslaná správa. Po prihlásení môže užívateľ svoj profil, vrátane hesla, zmeniť. Registrácia nie je obmedzená, čiže registrovať sa môžu aj záujemcovia, ktorí sa do Švajčiarska len chystajú alebo je im webová stránka a jej obsah jednoducho sympatický. Registrovať sa môžu nie len fyzické osoby, ale aj miesta, reštaurácie, spolky, či kluby, kde sa návštevník dohovorí po slovensky. Takéto profily (právnické osoby) musia mať adresu na území Švajčiarska. Administrátor si vyhradzuje právo na vymazanie užívateľského profilu zo subjektívnych dôvodov.

V Zozname Užívateľov sa zobrazujú všetci registrovaní užívatelia, ale prezerať si ho môže iba registrovaní s Úplnou Registráciou

Vo vizitke na Užívateľskej Mape Švajčiarska sa vám zobrazí Profilový Obrázok a Užívateľské Meno.

Po registrácii, už ako užívateľ, nebudete mať možnosť zmeniť niektoré položky. Zmenu týchto údajov môžete riešiť priamo u administrátora, takisto ako prípadné komplikácie pri registrácii.

Na konci formulára sa nachádza systém ochrany pred robotmi, čiže treba do príslušného poľa opísať znaky z obrázku. 

Nepovolené chovanie

1. Za nepovolené chovanie sa považuje fyzické vyhľadávanie ostatných užívateľov podľa uvedenej adresy bez toho, aby s tým uživateľ dopredu súhlasil.
2. Za nepovolené chovanie sa považujú urážlivé a hanlivé súkromné správy.
3. Za nepovolené chovanie sa považuje urážlivé a hanlivé správanie sa na fóre webovej stránky.
4. Za nepovolené chovanie sa považuje opakované kontaktovanie iného užívateľa, ktorý sa jasne vyjadril, že si to neželá.
5. Za nepovolené chovanie sa považuje prezentácia vlastných obchodných aktivít bez súhlasu administrátora.

Za nepovolené chovanie môže byť predmetný profil blokovaný.

Komerčné profilyx

Za komerčné profily sa považuje typ profilu “Služby”. Bližšie informácie o platených službách nájdete na Reklamné Služby