Pravidlá Portálu

Portál SLOVAK.CH je určený na podporu komunikácie, vzájomnej pomoci a vytvárania priateľstiev medzi Slovákmi žijúcimi vo Švajčiarsku. Hoci naše komunikačné prostredie je postavené na slovenčine, nie je to nevyhnutná podmienka pre členstvo v našej komunite. Upozorňujeme, že nie sme pracovná agentúra a preto nesprostredkúvame pracovné ponuky.

Dôvod, prečo potrebujeme vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje nám umožňujú zabezpečiť ochranu všetkých našich členov a minimalizovať prítomnosť osôb, ktoré by mohli narušiť bezpečnosť našej webovej stránky www.slovak.ch. Naši administrátori monitorujú aj IP adresy registrovaných užívateľov, aby predchádzali zneužitiu. V prípade sťažností na neprimerané chovanie užívateľa od troch nezávislých zdrojov, bude jeho profil podrobený revízii a môže byť v konečnom dôsledku aj zablokovaný.

Vaša e-mailová adresa a telefónne číslo sa nikdy nezobrazujú na našej webovej stránke. K týmto údajom má prístup výhradne administrátor.

Užívateľ je povinný uvádzať skutočné údaje pri registrácii. Ak sa zistí opak, jeho profil bude zablokovaný. Toto pravidlo neplatí pre zadanie polohy na mape, kde užívateľ môže zadať približnú polohu svojho miesta pobytu.

Užívatelia, ktorí si do svojho profilu pridajú fotografie, tým deklarujú, že vlastnia distribučné právo na tieto obrázky a súhlasia s prenosom tohto práva na portál SLOVAK.CH.

Registrácia je podmienená schválením administrátorom. V prípade podozrivých žiadostí o schválenie profilu môže administrátor požiadať užívateľa o telefonickú verifikáciu. Takým prípadom je napríklad, keď používateľ uvádza pobyt vo Švajčiarsku, ale IP adresa ukazuje, že sa prihlasuje z inej krajiny.

Po schválení bude užívateľovi poslaná potvrdzujúca správa. Po prihlásení si užívateľ môže upraviť svoj profil, vrátane hesla. Registrácia nie je obmedzená, a tak sa môžu prihlásiť aj tí, ktorí sa do Švajčiarska iba chystajú, alebo im naša webová stránka a jej obsah prídu zaujímavé.

Môžu sa registrovať nie len jednotlivci, ale aj napríklad miesta, reštaurácie, združenia alebo kluby, kde sa hovorí po slovensky. Takéto profily (právnické osoby) musia mať adresu na území Švajčiarska. Administrátor si vyhradzuje právo na odstránenie užívateľského profilu zo subjektívnych dôvodov.

Nepovolené správanie

  1. Nepovolené správanie zahŕňa fyzické vyhľadávanie ostatných užívateľov podľa uvedenej adresy bez ich predchádzajúceho súhlasu.
  2. Nepovolené správanie zahŕňa posielanie urážlivých a hanlivých súkromných správ.
  3. Nepovolené správanie zahŕňa urážlivé a hanlivé správanie na fóre webovej stránky.
  4. Nepovolené správanie zahŕňa opakované kontaktovanie iného užívateľa, ktorý jasne vyjadril, že si to neželá.
  5. Nepovolené správanie zahŕňa prezentáciu vlastných obchodných aktivít bez súhlasu administrátora.

Za nepovolené správanie môže byť užívateľský profil zablokovaný.

Komerčné profily

Komerčné profily sú definované ako profily typu “Služba”. Podrobnejšie informácie o platených službách nájdete v sekcii Reklamné Služby.