Chudoba

Organizácia Charitas pomáha vo Švajčiarsku sociálne slabším


Vo Švajčiarsku zohráva organizácia Caritas kľúčovú úlohu v poskytovaní sociálnej pomoci pre ľudí v núdzi.