Doktor za počítačom

Minimálna Franchise sa automaticky zvýši


Švajčiarska národná rada odhlasovala zmenu zákona o zdravotnom poistení, kde prešiel návrh na automatické zvýšenie minimálnej Franchise o 50 CHF.