Ďakujem

Švajčiarsko hovorí: Ďakujem!


Popredné mediálne spoločnosti vo Švajčiarsku pripravili na dnes spoločnú kamapaň s názvom “Die Schweiz sagt: Danke! Merci! Grazie! Grazia!”, ktorou by chceli poďakovať zdravotníckym pracovníkom.