Žena s kufrom

Organizovaný návrat zo Švajčiarska na Slovensko už využilo 110 krajanov


Repatriáciu zo Švajčiarska, čiže návrat občanov Slovenskej republiky do vlasti, využilo už 110 osôb. Ďalších približne 120 osôb si podalo žiadosť a stále čaká.