Zbrane a náboje

Pripraví zákon o zbraniach Švajčiarsko o Schengen?


Koncom roku 2008 vstúpilo Švajčiarsko čiastočne do projektu Schengenského priestoru. Učinilo tak na základe referenda z roku 2005, kde sa 55 % občanov vyjadrilo za vstup.