tajné služby

Palec hore švajčiarska zástava

Zelená ekonomika, silnejší 1. pilier, spravodajské služby, tri kontroverzné témy podrobené referendu vo Švajčiarsku


V nedeľu 25. septembra 2016 sa v Ženeve hlasovalo o troch federálnych a dvoch kantonálnych otázkach. Federálnymi témami sú ľudová iniciatíva “Za trvalo udržateľnú ekonomiku založenú na úspornom hospodárení so zdrojmi (zelená ekonomika)”, ľudová iniciatíva “AVSplus: za silnejší 1. pilier”, a Federálny zákon o spravodajských službách.