bunny-sample

bunny-sample

Robotník s prilbou muruje

Zárobková činnosť vo Švajčiarsku nepresahujúca 3 mesiace


Robotník s prilbou muruje

Ak ste sa vo Švajčiarsku rozhodli pracovať nie viac ako 3 mesiace v kalendárnom roku, vystačíte si so slovenskou živnosťou a nepotrebujete žiadne povolenie na pobyt, avšak máte oznamovaciu povinnosť.

To isté platí, ak sa za vás rozhodol zamestnávateľ a vyšle vás do Švajčiarska na zákazku ako zamestnanca. Treťou možnosťou je, že ste od švajčiarskeho zamestnávateľa dostali ponuku na sezónu.

Registrácia prebieha elektronicky na internetovej stránke www.meweb.admin.ch. Pri prvom prihlásení si vytvoríte príslušné konto buď ako zamestnávateľ so sídlom na území EU/EZVO, buď ako samostatne zárobková osoba (SZČO / živnostník) z územia EU/EZVO, alebo ako zamestnávateľ so sídlom na území Švajčiarska.

Cez toto konto následne zasielate oznamovaciu povinnosť vždy, keď je to potrebné. Oznamovacia povinnosť od prvého dňa vykonávania zárobkovej činnosti, je stanovená pre tieto odvetvia:

 • konštrukčné, inžinierske a dokončovacie práce,
 • ubytovanie a stravovanie,
 • upratovacie služby priemyselných priestorov alebo domácností,
 • zabezpečovacie a bezpečnostné služby,
 • príležitostný obchod a predaj,
 • sexuálny priemysel.

Pri zárobkových činnostiach v iných odvetviach máte oznamovaciu povinnosť, až keď prekročíte limit 8 dní bez prerušenia alebo po jednotlivých dňoch v kalendárnom roku. Tu tiež platí, že oznamovaciu povinnosť musíte vykonať 8 dní pred začiatkom zárobkovej činnosti, čiže ak plánujete zárobkovú činnosť od 9.6.2014 do 29.6.2014, ohlasovaciu povinnosť musíte splniť do 1.6.2014.

Ak je však vaša zárobková činnosť plánovaná od 9.6.2014 do 14.6.2014, tak neprekročíte limit 8 dní a ohlasovaciu povinnosť nemáte vôbec. Ak by ste sa v tom istom kalendárnom roku ešte do Švajčiarska vrátili a vykonávali zárobkovú činnosť, napr. od 15.7.2014 do 25.7.2014, tak máte k dispozícii ešte dva dni bez nutnosti zaslať oznamovaciu povinnosť, ale 8 dní pred dátumom 17.7.2014 už oznámenie o zárobkovej činnosti musí byť podané.

Vo výnimočných prípadoch sa dá oznámenie zaslať aj poštou alebo faxom, a to príslušnému kantonálnemu úradu. Je to napríklad vtedy, ak je internetová stránka www.meweb.admin.ch technicky nefunkčná. Formuláre k vytlačeniu sú k dispozícii na internetovej stránke: www.ejpd.admin.ch. Oznámenie je neplatné v prípade, že ho zašlete e-mailom. Po odoslaní oznámenia vám príslušný úrad, podľa miesta vykonávania zárobkovej činnosti, zašle e-mailom odpoveď ako potvrenie o oznámení.

 

Prečítajte si aj: Podnikanie vo Švajčiarsku - s.r.o.

 

V zásade pre každú zárobkovú činnosť a miesto činnosti musí byť vykonané samostatné oznámenie cez vaše konto, ktoré ste si vytvorili pri prvom oznámení. Jedno oznámenie stačí ak :

 • niekoľko pracovných pobytov (záväzkov) je nevyhnutných na vykonanie práce pre rovnakého klienta na rovnakom mieste,
 • práce budú vykonané bez prerušenia na rovnakom mieste,
 • niekoľko pracovných pobytov je nevyhnutných na vykonanie servisu a údržby v rámci rovnakého pracovného záväzku na rôznych miestach výkonu práce.

Ak dôjde k zmene po oznámení (termíny alebo miesto výkonu zárobkovej činnosti, nový pracovník, atď.), je potrebné okamžite nahlásiť túto zmenu ešte pred jej realizovaním. Ak bolo oznámenie uskutočnené elektronicky je potrebné zmeny oznámiť príslušnému kantonálnemu úradu poštou, a to v prípade:

 • presunutia dátumu pracovného záväzku
 • zmeny dĺžky pracovného záväzku (predĺženie alebo skrátenie)
 • prerušenie práce

Pri všetkých ostatných zmenách sa musí vykonať nové elektronické oznámenie, a to ešte pred začiatkom realizácie zmien pracovného záväzku. V novom oznámení treba uviesť informáciu o pôvodnom oznámení.

 

Zdroj: www.mzv.sk

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

 1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
 2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.