Robotník s prilbou muruje

Zárobková činnosť vo Švajčiarsku nepresahujúca 3 mesiace


Ak ste sa vo Švajčiarsku rozhodli pracovať nie viac ako 3 mesiace v kalendárnom roku, vystačíte si so slovenskou živnosťou a nepotrebujete žiadne povolenie na pobyt, avšak máte oznamovaciu povinnosť.