Študentský projekt

PISA štúdia za rok 2022: Slovensko vs. Švajčiarsko


Programme for International Student Assessment (PISA) je kľúčová medzinárodná štúdia realizovaná OECD. V roku 2022 poskytla hodnotné údaje o výkonoch 15-ročných žiakov z rôznych krajín.