Justícia

Aktuálne právne otázky pre zamestnancov (koronavírus)


Vzhľadom na rýchly priebeh pandémie sa v rámci prevencie rýchlo menia aj nariadenia vlády (právneho charakteru).