Profily

Michal Bekeš

Michal Bekeš – maliar, horolezec


Michal Bekeš je rodákom z Popradu. V rodnom meste vyštudoval Strednú zdravotnícku školu ako zdravotnícky asistent a titul Mgr. získal na Vysokej škole Danubius, konkrétne na Fakulte verejnej politiky a verejnej správy.