poistenie

Starý muž v klobúku

Dôchodky na troch pilieroch


Švajčiarske dôchodky nestoja na stračej nôžke. Švajčiarske dôchodky nestoja na stračej nôžke, ale spočívajú na troch pilieroch. Kde sa piliere dôchodkového systému piliermi len volajú, tam sa piliere zakladajú, otvárajú, zatvárajú, potom sa nivočia, a nakoniec sa jednoducho vykradnú podľa potrieb, sľubov a rozmarov práve vládnuceho blahorodia.